Sykehuset måtte avbryte narkose fordi PC ble oppdatert

– Det var helt uventet og kom fullstendig overraskende for personellet som skulle undersøke pasienten, sier Jostein Vist, leder for pasientsikkerhetsutvalget for somatikk ved Sykehuset Østfold.

Read More

Image courtesy of: Sebastian Nordli

Advertisements